Polyfet Rf Devices

Artykuły o tranzystorach MOSFET RF ( w języku angielskim)


1. Polaryzacja MOSFETów - proponowany obwód dla polaryzacji napięcia bramki
2. LDMOS- Różnice pomiędzy tranzystorami LDMOS i VDMOS.
3. RFTOPICS- Jak stosować MOSFETy RF wraz ze słownikiem terminów związanych z częstotliwościami radiowymi.
4. Polyfet- Krótkie przedstawienie firmy Polyfet RF Devices.
5. MTT97 - Prezentacja ze Zjazdu MTT97 w Denver. Temat: "Stabilizacja wzmacniaczy MOSFET"
6. MTT98- Prezentacja ze Zjazdu MTT98 w Baltimore. Temat:- "Wydobywanie modeli Spice dla MOSFETów."
7. MTT99- Prezentacja ze Zjazdu MTT99 w Anaheim. Temat:- "Projektowanie wzmacniaczy półprzewodnikowych z zastosowaniem elementów MOSFET RF"
8. MTT2000- Prezentacja ze Zjazdu MTT99 w Boston. Temat:- "Historia szerokopasmowych wzmacniaczy radiowych dużej mocy"
9. MTT2001- Prezentacja ze Zjazju MTT2001 w Phoenix. Temat:- "Vdmos vs. Ldmos - jak wybrać?"
10. MTT2002pps i MTT2002notes - Prezentacja ze Zjazdu MTT2002 w Seattle. Temat:- "Ldmos i szerokopasmowe wzmacniacze Ldmos 30-512 MHz.
11. Broadband Matching - A detail write up on presentation made at MTT2002.