Polyfet RF Devices --- Zestawienie
Szerokopasmowe tranzystory mocy MOSFET (RF)
LDMOS SHORTFORM
VDMOS SHORTFORM S1
GaN SHORTFORM
Tranzystory LDMOS

7.5, 12.5, 28 i 50 V

DC do 1.5GHz

6 - 600 W

duże wzmocnienie

Tranzystory VDMOS

12.5, 28 i 50 V

DC do 1.5GHz

4 - 400 W

Tranzystory z azotku galu

28 i 48 V

DC do 2.5GHz

10 - 85 W

duża wydajność i wzmocnienie

Powiedz Nie dla wycofywania produktów z rynku!
Polyfet nadal produkuje elementy, które zostały wprowadzone w 1988 roku

Ściągnij nasze Zestawienie w wersji pdf.

VDMOS SHORTFORM F1
Tranzystory VDMOS
Produkty nie są zalecane do zastosowań w nowych projektach,
dane są tylko w celach informacyjnych.
Dla nowych projektów zalecane są pozycje z serii S.